Informatie


Organisatieadvieswerk

DB-educonsultancy verricht werkzaamheden die liggen op het terrein van het inrichten of veranderen van de organisatie. Er kan zowel sprake zijn bovenschools procesbegeleiding als van adviserende werkzaamheden. U kunt terecht voor: