Referenties


Drs. D. Bode

ASKO directeur PO Amsterdam Drs. D.Bode


Mevrouw Bakker is meer dan 14 jaar directeur geweest van R.K. basisschool de Botteloef, in Amsterdam Noord. Mevrouw Bakker, heeft de school vele nieuwe impulsen gegeven. De school functioneert uitstekend en staat wijd en zijd bekend als een goede school. Voor een groot deel is dat de verdienste van mevrouw Bakker. Mevrouw Bakker valt te omschrijven als een doortastende, energieke, pragmatische, zakelijke, coöperatieve en kritische directeur. Die zowel door haar leerkrachten als collega directeuren zeer gewaardeerd wordt. Mevrouw Bakker neemt geen blad voor de mond en maakt van haar hart geen moordkuil. Haar voorstellen en suggesties zijn echter altijd positief van aard en gericht op het verbeteren van de samenwerking.

Daarnaast beschikt mevrouw Bakker eveneens over veel praktische kennis en is in staat om deze kennis in de praktijk te gebruiken. Een en ander komt o.a. tot uiting op het gebied van de onderwijsfinanciën. Deze beheerst zij als geen ander. Kortom zij weet waar zij het over heeft.

Mevrouw Bakker is eveneens in staat om leerkrachten die vastgelopen zijn in hun werk adequaat te begeleiden en vervolgens weer in te zetten. In die zin is zij ook een “people manager’, leerkrachten werken graag bij haar op school.

Tot slot beschikt zij ook nog eens over een gezond gevoel voor humor, ook niet onbelangrijk.

Drs. D.S.M. Bode
Directeur onderwijs Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs


Foto niet beschikbaar

D. Hansen, hoofdbeleidsmedewerker gem. Purmerend


VolgtFoto niet beschikbaar

A.Waaksma-oud inspecteur onderwijs


Diana Bakker heeft zich als directeur in de contacten met de inspectie van het onderwijs immer constructief opgesteld. Daarbij is zij voortdurend uitgegaan van een eigen visie op goed onderwijs en is terug te vinden in de werkwijze van de school. Kortom een stevige gesprekspartner. Zij is er in geslaagd op een strategische wijze het team met haar visie op onderwijs te confronteren en te laten werken. Met als resultaat dat de neuzen van het team in één richting staan. Uit haar werkwijze blijkt dat zij beslissingen op het juiste moment neemt, daarover communiceert met de diverse geledingen als het team, de ouders, de leerlingen en het bevoegd gezag en waar nodig compromissen sluit. Een belangrijke eigenschap van haar is het gevoel voor humor en dat te kunnen delen met anderen. Daarbij drijft een andere eigenschap naar boven namelijk, zaken kunnen relativeren en in een begrijpelijk perspectief zetten. Dit zijn competenties die zij zeker gebruikt bij haar toekomstige werkzaamheden.