Werkervaring Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs


Directeur
DB-educonsultancy ( eigen bedrijf )

2005-heden

www.db-educonsult.nl


Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs


Coach/adviseur
Gooilandschool Bussum

April 2014-heden

Begeleiden directie bij invoering nieuw HRM beleid en onderwijskundig veranderproces.


Directeur/Bestuurder
Stichting speciaal onderwijs Amersfoort

2013 oktober-januari 2014

Algehele leiding, alle portefeuilles, opstellen begroting en MJ begroting, overleg keten partners IKC’s collega besturen.
Bouwaanvraag huisvesting IKC. Onderzoek binnen de stichting naar stand van zaken en mogelijke bedreigingen van de organisatie i.o.v. RVT. Quickscan en plan van aanpak (jan-mrt 2014)


Coach
KBA Amsterdam

2012 februari-2012 juni

Coaching leerkracht


Assessor Competentie thermometer VO/PO

2012-heden


Algemeen directeur a.i.
St. El Amien ( Islamitisch onderwijs ,630 leerlingen ISL)

2010 december- 2011 augustus (9 mnd.)

Portefeuille onderwijs en personeel. Aanzet tot cultuuromslag naar opbrengstgericht en handelingsgericht werken en gedifferentieerde instructie. Aanzet gegeven tot “opschonen” van het personeelsbestand. Bestuurlijke ondersteuning en advisering naar code goed bestuur/scheiding bestuur en toezicht.


Directeur a.i.
Gideonschool Bovenkarspel ( 194 leerlingen, PC)

2008 februari- 2009 maart (1 jaar, 1 maand)

Eenpitter, algehele leiding tevens bestuur ondersteuning en advisering. Voorzitter benoeming adviescie
Reorganisatie directie, veranderen verantwoordelijkheden binnen organisatie.


Directeur a.i.
Kariboe Heemskerk, ( 223 leerlingen, OBS)

2008 maart- 2009 februari (1 jaar)

Algehele leiding, nieuwbouw, veilig klimaat scheppen team. Tevens voorzitter benoeming advies cie. en coachen/ advisering nieuwe directeur.


Coach
ASKO Amsterdam (RK)

2006 november- 2008 juli (1 jaar, 8 mnd.)

Coachen en adviseren van startende directies


Directeur a.i.
Cornelis Vrijschool Amsterdam (250 leerlingen, BN)

2006 augustus- 2007 december ( 1 jaar,4 mnd.)

Algehele leiding, eenpitter, bestuur ondersteuning, personele fricties oplossen, verbouwing, onderwijskundige impulsen geven.


IB en Coaching
Piramide Amsterdam N (230 leerlingen, OBS)

2007 januari- 2007 augustus (7 mnd.)

Leerkrachten, school uit verzwaard toezicht halen van inspectie, zorgstructuur borgen.


Coach
Mr.Visserschool Amsterdam (PC)

2006 december- 2007 juli (8 mnd.)

Coachen/ advisering startende directeur


Directeur a.i.
Vrije school Zaanstreek (210 leerlingen, BN)

2007 juli- 2008 april (10 mnd.)

Algehele leiding, eenpitter, interne communicatie verbeteren, bestuur aansturen onderwijskundige visie moderniseren aan eisen inspectie.


Adviseur
El Amien I en II Amsterdam ( ong. 700 leerlingen, Isl.)

2007 september- 2007 december (4 mnd.)

Functioneren en taken van directeuren van de scholen in kaart brengen voor bovenschoolse directie, tevens adviseren en maatregelen aandragen tot verbetering van functioneren directieleden.


Directeur a.i.
VECOZA Kon.Juliana Aalten SBAO , (94 leerlingen PC)

2006 september- 2007 juli (11 mnd.)

Algehele leiding, reorganisatie onderwijs inhoudelijk, verbouwing school en PR school.


Coach
St. Bijzonderwijs Amsterdam (EUC)

2007 april-2007 juli (4 mnd.)

Coaching niet functionerende leerkracht.


Directeur a.i.
Lorentzschool , Leiden (940 leerlingen, OBS)

2005 september- 2006 april (6 mnd.)

Algehele leiding, aansturing MT, nieuwbouw plannen en nieuwe begrotingssystematiek invoeren.


Assessor
IPABO Amsterdam

2001 december- 2003 juli (1 jaar ,7 mnd.)

Afnemen van assessments LIO-ers , incl. veld assessment.


Directeur a.i.
Eerste Openluchtschool , Amsterdam, (210 leerlingen, BN)

1998 februari- 1999 december (1 jaar ,10 mnd.)

Algehele leiding, eenpitter, advisering bestuur, onderwijskundige vernieuwingen in en doorvoeren, onderlinge relaties team normaliseren.


Directeur
Botteloef, Amsterdam (320 leerlingen,RK)

1992 augustus-2005 september (13 jaar)

Algehele leiding, interne begeleiding opgezet, verlengde schooldag, VVE, imago verbetering, diverse verbouwingen en aanbouwen, kernprocedure PO-VO


Adjunct directeur
Botteloef, Amsterdam (130 leerlingen RK)

1991 augustus-1992 augustus (1 jaar)

Plv directeur, groep 8, IB-er.


Inval leerkracht
Gemeente Purmerend, diverse openbare scholen incl. SO

1990 september-1991 juli (10 mnd.)


Inval leerkracht met name in de bovenbouw
Basisschool ’t Klaverblad, Wijdewormer (160 leerlingen, OBS)

1986 augustus-1991 juli (1 jaar)

Leerkracht, coördinator leerlingenzorg.


Groepsleerkracht/ leerkracht articulatorische fonetiek leerkracht
Ammanschool , Amsterdam, school voor dove kinderen (220 leerlingen, SO cluster 2)

1979 augustus-1986 augustus (7 jaar)

Groepsleerkracht en leerkracht articulatorische fonetiek.