Werkervaring Voortgezet Onderwijs


Directeur
DB-educonsultancy ( eigen bedrijf )

2005-heden

www.db-educonsult.nl


Voortgezet Onderwijs


Rector a.i.
Kennemer College, Beverwijk( H/V/G-1715 leerlingen/170 personeelsleden)

2012 mei-augustus 2013

Algehele leiding portefeuilles personeel en financiŽn. Opstellen schoolplan, strategische 4 jarenplanning, nieuwbouw.
KwailteitscoŲrdinatie opzetten. Competentie monitor implementatie.
Lid CMT SVOK opstellen strategische meerjaren visie bestuur.


Assessor
OCW via Studelta & Competentie monitor

2012 maart- heden

Selectie kandidaten voor ďEerst de klasĒ, 4.5de trances.


Assessor Competentie thermometer VO/PO

2012-heden


Afdelingsleider SO/VSO plus, a.i.
Mozarthof (SO/VSO cluster 3 ZML,240 leerlingen)

2012-januari-2012 maart (3 mnd.)

Leiding geven aan de afdeling met ZML leerlingen met een extra handicap.
Lid MT met opdracht een visie te ontwikkelen en enkele beleidsstukken voor te bereiden/maken.


Coach
Purmerendse Scholengroep

2011 juli-2011 oktober ( 4 mnd.)

Coaching en ondersteuning directies VO. (samenwerkingsproblematiek). Vertegenwoordiging en verzorgen juridische traject voor de PSG bij de landelijke klachtencie.


Campus directeur
Purmerendse Scholengroep. ( HAVO/VWO/GYMNASIUM 2800 leerlingen,2 VO scholen, BN)

2009 februari- 2011 augustus (2 jaar, 6 mnd.)

Eindverantwoordelijk voor de twee VO scholen. Begeleiding, schoolleidingen, uitvoering strategisch beleidsplan. Ontwikkelen 2020 proof onderwijsconcepten H/V/G. Talentenonderwijs verder ontwikkelen met SL (2 VO scholen) ism maatschappelijke partners.
Kwaliteitsslag H/V van ťťn van de twee scholen realiseren. Ontwikkelen internationaliseringsactiviteiten van de twee scholen ( o.a. Cambridge certificate).
Verantwoordelijk voor formatie/financiŽn( realiseren van enorme bezuinigingen) en algemene zaken(w.o. bedrijfsvoering) van de 2 scholen. Vanuit het MT bewustwordingsproces maatschappelijke verantwoording/opdracht vergroten.
Als projectleider aansluitingsproblematiek PO/VO in de regio in kaart gebracht met stakeholders (ouders, wethouders, schoolbesturen, leerkrachten, directies VO/PO en leerlingen) m.b.v. versnelling sessie en advies opgesteld voor het betrokken veld.